הרשמה ותשלום לחברות בחברה הגיאולוגית הישראלית

 • חבר כבוד

  0₪
  Free Plan
 • חברות

  250₪
  דמי חבר לשנה
  Valid for one year
 • חברות סטודנט/גימלאי

  125₪
  דמי חבר לשנה
  Valid for one year